PKO BP kredyt hipoteczny, dokumenty – sprawdź czego potrzebujesz

Kredyty hipoteczne pomimo obecnej sytuacji rynkowej wciąż cieszą się bardzo dużą popularnością. Należy pamiętać jednak o istniejącym ryzyku związanym z zadłużeniem się w banku na tak dużą kwotę, którą spłaca się przez większość swojego życia.

Uzyskanie kredytu hipotecznego związane jest także z przymusem dostarczenia wielu dokumentów pozwalających na sprawdzenie przez analityków zdolności kredytowej oraz ewentualnej wiarygodności wnioskującego o pożyczkę. Jakie dokumenty wymaga bank PKO BP? Na co należy zwrócić uwagę składając wniosek o kredyt hipoteczny w tym banku?

PKO BP – niezbędne dokumenty

Składając wniosek kredytowy w banku PKO BP należy złożyć wiele dokumentów, które wymagane są przez daną placówkę. Niektóre z dokumentów mają określony okres ważności, a więc należy je kompletować tylko w czasie składania wniosku. Decydując na podjęcie kroków w celu uzyskania kredytu hipotecznego należy posiadać przede wszystkim dokument potwierdzający tożsamość wnioskującego, skrócony odpis aktu małżeństwa, jeśli takowe istnieje, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, które wypełniane są przez pracodawcę. Jeżeli osoba starająca się o kredyt jest klientem innego banku niż PKO BP to może zostać poproszona o dostarczenie wyciągów w konta bankowego za ostatnie 3, 6 lub nawet 12 miesięcy. Wymagane jest także aktualne świadectwo pracy lub umowa o pracę, najlepiej na czas nieokreślony.

W wielu przypadkach PKO BP wymaga także większej ilości dokumentów, jeżeli wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą. Takie osoby muszą dostarczyć np. zaświadczenie z urzędu skarbowego z tytuły zobowiązań podatkowych oraz zaświadczenia o braku zaległości w składkach ZUS. Warto jednak wiedzieć, że tego typu zaświadczenia są ważne 30 dni od daty ich wydania. Istotne są także poświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP, a także o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zarówno osoby prywatne jak i prowadzące działalność muszą dostarczać także dokumentu PIT oraz wyciągi bankowe za określone okresy wstecz.

Kredyt hipoteczny a umowa o pracę

PKO BP wylicza zdolność kredytową z różnych źródeł dochodów. W najlepszej sytuacji są osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, a dochody, które są brane pod uwagę mogą sięgać nawet ostatnich 12 miesięcy. Warto jednak wiedzieć, że przypadku umowy na czas określony, powinna ona być podpisana na co najmniej dwa lata do przodu, aby była brana pod uwagę przez bank PKO BP.

Kredyt hipoteczny w PKO BP, a dokumenty dotyczące nieruchomości

Decydując się na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego należy liczyć się z przymusem uzyskania wielu dokumentów potwierdzających wiarygodność sprzedającego, czyli dewelopera. Do banku PKO BP należy w takim przypadku dostarczyć dokument będący pozwoleniem na budowę obiektu na danej działce, umowę przedwstępną zawartą z deweloperem, odpisy z ksiąg wieczystych gruntów, a także wypis z centralnej ewidencji gruntów i budynków. Trzeba dostarczyć także wszelkie pozwolenia na użytkowanie budynku oraz kopię pełnomocnictwa udzielonego reprezentantom dewelopera. Tak skompletowane dokumenty powinny wystarczyć do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej w zakresie sprawdzenia wiarygodności poprawności budowy obiektu budowlanego.

W przypadku lokali pochodzących z rynku wtórnego PKO BP może wymagać dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości przez sprzedającego, odpis ksiąg wieczystych oraz umowę przedwstępną podpisaną przez obydwie strony, potwierdzającą chęć nabycia nieruchomości. Warto wiedzieć, iż jest to niezbędny dokument, który jest wymagany do uzyskaniu kredytu na zakup mieszkania.

PKO BP – dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu na budowę domu

Aby uzyskać kredyt hipoteczny w celu budowy własnego domu należy dostarczyć do banku przede wszystkim projekt budowlany wykonany przez profesjonalną firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo należy przygotować wszelkie pozwolenia na budowę w danym miejscu, notarialny akt własności działki, dziennik budowy oraz kosztorys wraz z kompleksowym harmonogramem planowanych prac. Należy jednak pamiętać, iż harmonogram wraz z kosztorysem ma ważność maksymalnie 30 dni od dnia ich sporządzenia przez złożeniem wniosku kredytowego. Warto wiedzieć, że działka, na której dokonywana jest budowa domu na kredyt może być wkładem własnym zastępującym gotówkę. Pozwala to znacznie ułatwić cały proces wnioskowania o kredyt oraz nie wywiera na wnioskodawcach presji zorganizowania odpowiedniej kwoty potrzebnej na pokrycie takowego wkładu, który obecnie powinien wynosić co najmniej 20%.

PKO BP – wymagane dokumenty – podsumowanie

Wnioskując o kredyt hipoteczny w banku PKO BP warto odpowiednio wcześnie skompletować wszelkie wymagane dokumenty, ponieważ jest to gwarancją jak najszybszego i bezproblemowego przejścia całego procesu weryfikacji wniosku przez bank. W przypadku wystąpienia nawet drobnych nieprawidłowości, komplet dokumentów wymaganych przez bank może okazać się „wybawieniem” z problemów i szybszą realizację całego procesu kredytowego, aż do uzyskania jego pozytywnej decyzji. Wymagane dokumenty w PKO BP, które muszą zostać dostarczone podczas procesu wnioskowania są odgórnie określone w dokumentach dostępnych do pobrania na stronie banku.

 

Leave a Comment